مقررات

فرآیند سفارش و تامین کالا در شرکت مهندسی فناوران الماس مانا بشکل زیر میباشد:

1- سفارش کالای موجود

محصولات پرفروش معمولا دارای شارژ انبار میباشد. در اینصورت پس از تماس با بخش فروش و دریافت پیش فاکتور نسبت به تایید اقدام کرده و پس از واریز وجه کالا به آدرس شما ارسال میگردد. شرایط پرداخت،هزینه حمل و شماره حساب پرداخت وجه همه در پیش فاکتور مشخص میگردد.

2- سفارش ساخت

قسمت عمده محصولات شرکت بطور سفارشی تولید میگردد . هر کالا دارای حداقل سفارش میباشد . پس از تماس و مکاتبه با بخش طراحی فنی مشخصات کامل سفارش و نحوه ارزیابی و تایید محصول در غالب پیوست فنی توافق میگردد . پیش فاکتور شامل نحوه پرداخت، زمانبندی تحویل و پیوست فنی به امضای مشتری و نماینده شرکت  میرسد . پس از پرداخت پیش پرداخت توافق شده فرآیند تولید شروع میشود وپس از تولید و تایید کالا توسط مشتری الباقی وجه پرداخت و کالا ارسال میگردد.