درباره ما

شرکت مهندسی فناوران الماس مانا در سال 1395 با هدف طراحی و ساخت منسوجات دارای عملکرد ویژه شروع بکار کرد . بدلیل نیاز کشور به انواع منسوجات تخصصی و محصولات بر پایه منسوجات مانند انواع البسه محافظ و کالاهای صنعتی سبد محصولات شرکت توسعه پیدا کردودر سال 1399 بعنوان دانش بنیان ارزیابی شد . هم اکنون شرکت با کادر فنی جوان و متخصص دارای 5 محصول دانش بنیان 3 ثبت اختراع و2 نشان شیما میباشد . ماموریت شرکت طراحی و ساخت منسوجات و البسه عملکردی در زمینه حفاظت فردی و پوششهای صنعتی میباشد .