مفتخریم اعلام کنیم شرکت مهندسی فناوران الماس مانا با معرفی لباس واتر جت و لباس ضد اسید تنفس پذیر در پاویون شرکتهای دانش بنیان در هفتمین نمایشگاه ساخت داخل نفت ، گاز و پتروشیمی حضوری موفق داشت .

در پی فراخوان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، شــرکتهای متقاضی حضور در پاویون در ســامانۀ غزال ثبت درخواســت کردنــد و در نهایت ۱۲ شرکت دانش بنیان برای حضور در این نمایشگاه انتخاب شدند.

لباسهای محافظ طراحی و ساخته شده در این شرکت که با نام تجاری فام تکس FAMTEX به بازار عرضه میشوند همگی ساخت ایران و دارای گواهی های معتبر تاییدیه و نتایج آزمونهای مرتبط از آزمایشگاههای معتبر همکار استاندارد میباشند .

لباسهای ضد اسید پارچه ای و لباس محافظ واتر جت در نمایشگاه با استقبال زیادی روبرو شد.